Trädtjänster
Skogsservice
Trädgårdservice
Referenser
Kontakt

Våra tjänster

Fällning

Trädfällning

Sektionsfällning är det vi arborister är riktigt bra på. Där det inte finns plats för markfällning klättrar vi högt upp i trädets krona och tar ner trädet bit för bit, självklart med den säkerhetsutrustning som krävs. Vid behov firas grenar och även stambitar ner med särskild utrustning, sakta och säkert. Med denna teknik finns det ingen risk för skador på intilliggande byggnader som växthus och garage, trädgårdsinventarier och annat som kan finnas i närheten.

Beskärning

Trädbeskärning

Att anlita en arborist som tar hand om era träd på rätt sätt leder till att ert träd kan leva längre, vara friskare, vackrare och kanske viktigast säkrare. Det är viktigt för framtiden att ta hand om jordens lungor !

fräsning

Stubbfräsning

Vi fräser bort stubbar under markytan, jämnar ut och sår nytt gräs efter önskemål. Vi har två st maskiner. en större och en mindre för olika situationer.

SKOGSSERVICE

TRÄDBESIKTNING

Ju mer människan breder ut sig och interagerar med naturen ökar också besiktningsbehovet av den natur som idag finns omkring oss.

Ett träd med en sprucken stam eller liknande utgör inte samma fara i en skog som den gör i ett tätbebyggt område.

Säkerhet är A och O för Multrå trädgård & fastighetsservice och vi erbjuder markägare en kvalificerad besiktning av deras träd. Den mest använda metoden vid inspektion av träd är Visual Tree Assessment, VTA. Inspektionen överväger den omgivande miljön, trädets växtplats, platsens historia mm.

SKOGSSERVICE

BORTFORSLING

Vi forslar bort fällda träd och grenar om kunden så önskar. Vi använder stor lastbil, lätt lastbil med tillhörande flismaskin eller släpkärra.

Vi flisar upp fällda träd och grenar med vår moderna flismaskin på plats hos kunden. Materialet förädlas till naturbränsle.

Om kunden hellre vill använda trädet till eldning, i exempelvis vedspis, så sågar vi upp det till vedlängder, förutsatt att vi vet om det i förväg.

TRÄDSERVICE

HÖGSTUBBE

När ett träd ska fällas skapas möjligheten att efterlämna en högstubbe. Dessa utgör viktiga livs- och utvecklingsmiljöer för både svampar och insekter, varav många är sällsynta. I sin tur skapas substrat även för hackspettar och andra fåglar.

Idag är högstubbar en bristvara då träd som fälls vanligtvis tas bort helt och hållet.

Trädspecialisterna tänker säkerhet och bevarandet av den biologiska mångfalden – gör det du också.

SKOGSSERVICE

SKOGSService

SKOGSRÖJNING

Vi röjer och avverkar din skog funderingar, kontakta oss.

multra-skogsservice-10
SKOGSService

RÖJNING UNDER ELLEDNING

Vi röjer och avverkar under elledningar. Vi använder laserutrustning ifrån vår samarbetspartner Haglöf Sweden AB. Skulle du ha någon fundering, tveka inte på att kontakta oss.

SKOGSService

SLUTAVVERKNING

Vi hjälper till vid slutavverkning. Vid funderingar, kontakta oss.

Trädgård

Trädgårdsservice

HÄCKKLIPPNING

Vi klipper och snyggar till din häck. Vid frågor eller funderingar, kontakta oss.

TRÄDGÅRDSSERVICE

GRÄSKLIPPNING

Vi klipper och trimmar ditt gräs. Stora som små ytor. Kontakta oss för mer information.

Trädgårdsservice

BESKÄRNING AV FRUKTTRÄD

Vi beskär och snyggar till dina fruktträd. Vid frågor eller funderingar, kontakta oss.